厨房花洒
F20101
颜色:
F20201
颜色:
F20301
颜色:
f20401
颜色:
f20501
颜色:
f20601
颜色:
f20901
颜色:
F21001
颜色:
F21101
颜色:
f21101-b
颜色:
上一页 1 2 3
...
下一页
产品 PRODUCTS(1)
 • 手持花洒系列
  单功能花洒
  三功能花洒
  三功能按键花洒
  五功能花洒
  音乐花洒
 • 淋浴顶喷系列
  淋浴大顶喷
  单功能莲蓬头
  三功能莲蓬头
  五功能莲蓬头
 • 花洒组系列
 • 升降杆系列
  单杆升降杆
  淋浴升降杆组
 • 淋浴柱系列
  多功能淋浴器
  恒温淋浴器
  软连接淋浴器
  暗装淋浴器
 • 厨房花洒系列
 • 龙头系列
 • 喷枪系列
  喷枪
 • 浴室挂件系列
  G 60系列
  DA80系列
  DA82系列
  DA83系列
 • 配件系列
  多功能墙座
  三通分水器
  滑套配件
  塑料皂盘
  龙头把手
  软管支臂
  塑料把手
  其他配件
淋浴花洒 / 淋浴顶喷 / 淋浴器 / 淋浴升降杆 / 厨房龙头咀 / 龙头 / 喷枪 / 浴室挂件 / 其他配件
单功能花洒(1)
H11002-K
颜色:
H11002-C
颜色:
H11001-W
颜色:
H11001-B
颜色:
H11001-K
颜色:
H26601-K
颜色:
H26601-BW
颜色:
H23401-Sliv
颜色:
H23401-PINK
颜色:
H23401-K
颜色:
上一页 1 2 3
...
下一页
暗装淋浴器
L40101
颜色:
L40102
颜色:
L40103
颜色:
L40104
颜色:
L40105
颜色:
L40203
颜色:
L40204
颜色:
L40205
颜色:
L40301
颜色:
L40302
颜色:
上一页 1 2 下一页
首页         产品展示         服务内容         新闻资讯        关于我们  
厦门金诚霖建材有限公司
厦门市集美区杏林光明路11号~厦牌工业大厦
Tel:0592 5688253  Tex:0592 5688251